Adwokat a Radca Prawny

Napotykając problem prawny, często pojawia się pytanie do kogo zwrócić się o pomoc. Tytuły adwokata, radcy prawnego czy mecenasa dla większości z nas brzmią znajomo, jednak często mamy wątpliwości co się za nimi kryje. W tym artykule postaramy się krótko wyjaśnić, czym różni się zawód adwokata i radcy prawnego.

Kim jest prawnik?

W słownictwie potocznym słowo „prawnik” jest często używane w odniesieniu do osoby, która posiada szeroki zakres wiedzy z prawa i jest w stanie reprezentować klientów w sądzie. Należy jednak zauważyć, że prawnikiem jest osoba, która po prostu ukończyła studia prawnicze i nie posiada dalszego wykształcenia, co oznacza, że nie posiada tytułu adwokata lub radcy prawnego. Rola prawnika jest niezbędna do zapewnienia płynnego i wydajnego funkcjonowania społeczeństwa. Przepisy ciągle się zmieniają, a to wymaga od prawników ciągłej nauki, doskonalenia i aktualizacji wiedzy z zakresu prawa.

Prawnik Bochnia to ktoś, kto ukończył studia prawnicze. Nie więcej i nie mniej. Jest to więc osoba, która wiedzę z zakresu teorii prawa zdobyła na wybranej przez siebie uczelni i posiada tytuł magistra prawa. Aby zdobyć uprawnienia do reprezentowania klientów w sądzie, należy dodatkowo ukończyć 3-letnią aplikację i kolejno zdać egzamin zawodowy, po którym uzyskuje się tytuł adwokata lub radcy prawnego.

Jaka jest różnica między adwokatem a radcą prawnym?

Usługi adwokatów i radców prawnych obejmują zazwyczaj: udzielanie porad prawnych, reprezentację w sądzie, a także postępowania przedsądowe oraz przygotowywanie pism i umów. Każdy adwokat i każdy radca prawny ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, i innym przypadku ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

Od 1 lipca 2015 roku radcowie uzyskali uprawnienie do występowania w roli obrońców w sprawach karnych i karnoskarbowych, co do tego czasu było jedyną większą różnicą między tymi dwoma zawodami. Obecnie, szczególnie dla klientów, pozostałe różnice są zupełnie nieznaczące. Mimo tego nadal panuje przekonanie, że to adwokaci zajmują się sprawami karnymi i rodzinnymi, oraz częściej reprezentują klientów w sądzie. Przekonanie to choć błędne, ma swoje uzasadnienie historyczne. Obecnie pomimo, że zawody te stały się do siebie bardzo podobne, w Polsce nadal rozróżnia się zawód adwokata i radcy prawnego, podczas gdy w większości krajów jest to jeden uniwersalny zawód.