Wybór agencji marketingowej

W dzisiejszych czasach marketing to podstawa, szczególnie w przypadku prowadzenia działalności w Internecie. Realizację działań promocyjnych warto powierzyć jednej z obecnych na rynku agencji e-commerce, jednakże jest ich wiele, a każda z nich ma w swojej ofercie usługi o bardzo podobnych cenach i parametrach. Na jakie elementy należy zwrócić uwagę decydując się na podjęcie współpracy z jedną z nich? W jaki sposób taka współpraca wygląda „w praktyce”? Na te właśnie pytania odpowiem w dzisiejszym artykule.

Określenie celu (już na samym początku)

Jasne określenie celu oraz oczekiwań już na samym starcie znacznie ułatwia podjęcie współpracy oraz wyrażenie jej w sposób liczbowy co pozwoli na wyznaczenie sposobu realizacji, a także ewaluacji na późniejszym etapie. Przy wstępnym ustalaniu założeń warto posłużyć się regułą SMART, gdzie: S – sprecyzowany, M – mierzalny, A – atrakcyjny, R – realistyczny, T – terminowy.

Google Analytics

Narzędzie to jest kluczowym elementem dostarczającym wszelkiego rodzaju informacji o użytkownikach, które są istotne dla dokładnego ustalenia zakresu działań oraz nakreślenia harmonogramu ich przyszłej realizacji. W przypadku posiadania witryny internetowej z zaimplementowanym Google Analytics można już na wstępie zostać poproszonym o podanie danych dostępowych. Czasem zdarza się jednak, że mimo posiadania dostępu kalkulacja nie może zostać przeprowadzona właściwie, przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być błędy w konfiguracji takie jak:

  • brak zintegrowanego modułu e-commerce
  • brak poszczególnych widoków danych
  • brak ustawionych celów
  • niepoprawnie ustawiona waluta

Koszty

Cena tak jak w przypadku większości usług, stanowi jeden z decydujących czynników przy wyborze zleceniobiorcy, jednak nie zawsze warto podążać za regułą „im taniej, tym lepiej”. Bardzo często zdarza się tak, że w parze z niską ceną idzie też niezbyt wysoka jakość realizacji co może owocować brakiem zauważalnych efektów bądź koniecznością zainwestowania znacznie większej sumy pieniędzy.

Doświadczenie

Kolejnym niezwykle istotnym elementem, jaki należy wziąć pod uwagę jest wiek oraz doświadczenie agencji. Doświadczenie jest sprawą oczywistą, ponieważ to od niego zależy jakość wykonania projektów, możliwości, umiejętność operowania różnego rodzaju oprogramowaniem, językami programowania itp. To jak długo dana agencja istnieje na rynku jest nie mniej ważne, ponieważ świadczy o tym, że potrafi przystosować się do zmieniającego się środowiska i nadążyć za technologicznym „boomem” oferując tym samym najnowsze, najlepsze i konkurencyjne rozwiązania. Przed wyborem warto wcześniej sprawdzić referencje oraz (o ile to możliwe) poprosić o przedstawienie efektów działań w przypadku innych firm np. w formie wykresów pokazujących wyniki w formie liczbowej.

Warunki współpracy

Po wyborze zleceniobiorcy, ale jeszcze przed rozpoczęciem realizacji projektu warto poczynić kilka ustaleń na temat jej szczegółów.

Rodzaj umowy

Przy podejmowaniu współpracy dokumentem potwierdzającym jej rozpoczęcie w świetle prawa jest umowa, przed jej zawarciem warto jednak zastanowić się nad okresem jej trwania. Zdecydowana większość firm oferuje czas nieokreślony co pokazuje ich elastyczne podejście, natomiast zdarzają się także umowy jedno czy nawet dwuletnie z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Najbardziej komfortowym dla klienta jest wariant pierwszy, ponieważ nie czuje się on w żaden sposób zobligowany czy zmuszony do kooperacji. Dobrze jest jednak wcześniej zasięgnąć informacji na temat tego ile może zająć przeprowadzenie działań oraz po kiedy pojawią się pożądane efekty, gdyż niektóre procesy takie jak np. pozycjonowanie mogą zająć nieco dłużej.

Forma kontaktu

Jak w przypadku każdej współpracy kontakt jest sprawą najistotniejszą dlatego już na wstępie należy zapytać o jego preferowaną formę (e-mailowy, telefoniczny itp.). Niezależnie od wybranej opcji agencja powinna koniecznie zapewnić stały, bieżący kontakt zarówno z opiekunem jak i realizatorem zlecenia. Na szczęście większość z nowoczesnych przedsiębiorstw tego typu dostosowuje się do wymagań klienta często dodatkowo umożliwiając komunikację w formie wideokonferencji lub czatu.