Ironcad Compose

Wzbogacenie oprogramowania Ironcad o przeglądarkę Ironcad Compose to prawdziwa rewolucja w projektowaniu 3D. Stworzenie dedykowanego rozwiązania, które umożliwia bezproblemowe przeglądanie plików przez wszystkich uczestników projektu jednocześnie, bez względu na to, jakim rodzajem oprogramowania dysponują.

Ironcad Compose https://ironcad.pl/ to przeglądarka internetowa, która umożliwia komunikację w bieżących projektach. Ponadto przeglądarka pozwala też na bezpośredni pomiar modeli, tworzenie złożeń, widoków rozstrzelonych oraz na generowanie fotorealistycznych wizualizacji i animacji detali stworzonych przez konstruktora.

Połączenie wysoce zaawansowanych opcji technicznych z innowacją i ulepszeń w sferze komunikacyjnej to ogromna szansa dla projektantów, konstruktorów, ale także kontrahentów, którzy będą mieli okazję do tego, aby czynnie uczestniczyć w tworzeniu projektu. Zaangażowanie klienta w proces twórczy już od początku tworzenia realizacji daje ogromne możliwości nie tylko do tego, aby końcowa wizja była spójna z oczekiwaniami obu stron, ale także szansa na nawiązanie więzi silniejszej niż typowe relacje biznesowe.

Jeśli chodzi o funkcje typowo techniczne to do najważniejszych z nich zaliczyć należy:

  • pozycjonowanie części z unikalnym narzędziem Triball – rozwiązania, które można spotkać w pełnym IRONCAD,

  • możliwość tworzenia animacji dla zaimportowanych modeli 3D,

  • wsparcie dla fotorealistycznych renderingów i animacji w czasie rzeczywistym,

  • eksport do formatu 3D PDF i formatu STL dla drukarek 3D,

  • import plików IRONCAD oraz innych standardowych plików CAD,

  • import formatów powierzchniowych takich jak STL, VRLM, 3D Studio, AutoCAD 3D DXF, TrueSpace i Wavefront (OBJ),

  • projektowanie złożeń/zespołów z części metodą przeciągnij i upuść z katalogu,

  • możliwość pomiarów na importowanych modelach 3D.

Powyższe funkcje sprawiają, że Ironcad Compose nie jest jedynie dobrym dodatkiem do standardowego oprogramowania, ale staje się też w pełni profesjonalnym i samodzielnym narzędziem, które pozwala na osiągnięcie wymiernych rezultatów i pozwala osiągnąć maksymalnie dobre efekty przy krótszym nakładzie czasu pracy.