Rodzaje odnawialnych źródeł energii i ich zastosowanie

Spis treści

Szybki wzrost gospodarczy oraz coraz bardziej ograniczona ilość zasobów kopalny powoduje coraz większe zapotrzebowanie na energię odnawialną. Wpływ ma na to również coraz większe zniszczenie środowiska. W przeciwieństwie do tradycyjnych źródeł energii, ta odnawialna jest przyjazna środowisku, w tym człowiekowi. Wyróżnić można kilka źródeł energii odnawialnej. Każde z nich ma także swoje zastosowanie.

Słońce

Podstawowym źródłem energii odnawialnej jest słońce. Energia słoneczna ma duże zastosowanie w budownictwie. Służy bowiem do ogrzewania domów i mieszkań. Ponadto energię słoneczną wykorzystać można również do podgrzewania wody w budynkach mieszkalnych. Co ważne, możliwe jest przekształcenie energii słonecznej w energię elektryczną. Dzieje się tak dzięki zastosowaniu ogniw fotowoltaicznych. Dzięki temu energia słoneczna służy również jako źródło energii elektrycznej w domach.

Wiatr

Odnawialne źródła energii pozyskiwać można również dzięki wykorzystaniu wiatru. Tak jak i woda, także i wiatr może być wykorzystany to wytworzenia energii elektrycznej, która bez przeszkód może mieć swoje zastosowanie w domach czy zakładach przemysłowych. Energia elektryczna wytwarzana jest przy użyciu wiatraków. Choć sama inwestycja w farmy wiatrowe jest dość droga, to zwraca się w bardzo krótkim czasie.

Ziemia

Energia odnawialna może być także wytwarzana poprzez wykorzystanie tzw. gorących skał oraz gejzerów. Te powstają w wyniku erupcji pary wodnej. W przypadku gorących skał energia wytwarzana jest poprzez wywiercenie otworów, a następnie przez wtłoczenie przez nie zimnej wody. Ta nagrzewa się i wypompowywana jest gorąca woda. Tak wytworzona energia może służyć do ogrzewania pomieszczeń. Ciepło uzyskane z wnętrza ziemi może być również wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej. W tym celu powstać musi elektrownia geotermalna.

Biomasa

W tym przypadku energia powstaje poprzez spalanie takich produktów jak drewno czy słoma. Produkty powstałe poprzez przetworzenie biomasy najczęściej wykorzystywane są jako dodatek do różnego rodzaju paliw, w tym paliw płynnych, które mogą napędzać silniki spalinowe.

Woda

Energię odnawialną można wytwarzać także z wody. W tym celu wykorzystuje się nurty rzek. Energia powstaje poprzez napędzanie siłowni wodnych przez rzekę. W ten sposób energia wodna zamieniana jest na energię elektryczną. Trzeba jednak wiedzieć, że odnawialne źródła energii pozyskiwane z wody wymagają odpowiedniej, rozbudowanej infrastruktury. Jest to zatem dość drogie pozyskiwanie energii odnawialnej.

Źródło informacji: https://flexipowergroup.pl/